Хокурику / Кошинецугийн хээрийн ажлын мэдээлэл

Хээрийн ажлын байрны ажлын мэдээлэл Genvers

Олон үгээр хайх ⇒ Үгсийн хоорондох зай

Хокурику / Кошинецугийн хээрийн ажил

Хокурику / Кошинецу (Ишикава / Фукуй / Тояма / Ниигата / Нагано / Яманаши) ажлын байрны мэдээллийн хуудас.Бид барилга, барилга угсралт, барилгын инженер, тээвэр, аюулгүй байдал зэрэг олон Генба ажлын байрны талаар мэдээлэл өгдөг.

Нөхцөлийг сонгон ажил хайх

Мужийн нутаг эсвэл нарийвчилсан газар нутаг

Ишикава ах(68)
Фүкүй муж(31)
Тояма прифектур(44)
Нигата муж(289)
Нано муж(152)
Yamanashi(62)

Ажил мэргэжил

Барилгын инженерийн ажил / суурийн ажил(20)
Хүрээний ажил / буулгах ажил(8)
жолооч(50)
Тоног төхөөрөмжийн ажил(1)
Администратор(5)
үйлдвэр(395)
аюулгүй байдал(31)
дизайн(2)
Барилгын менежмент ба засвар үйлчилгээ(2)
Холбогдох бусад ажил мэргэжил(132)

Төрөл

Амлалт

Ажил эрхлэлтийн байдал